Uw privacy

Het Motief hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Het Motief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Motief houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In ons privacybeleid staat beschreven welke principes wij hanteren bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacyreglement biedt vervolgens een meer concrete uitwerking van het privacybeleid.

-> Lees hier ons privacybeleid
-> Lees hier ons privacyreglement